AESTIMATICA

 

Archeologisch en Cultuurhistorisch  Adviesbureau

Aestimatica is een in Oost-Nederland gevestigd onafhankelijk archeologisch en cultuurhistorisch adviesbureau. Aestimatica verzorgt onderzoek, advies, projectbegeleiding en overige diensten en werkzaamheden; uitgezonderd zelfstandig archeologisch veldonderzoek.

Archeologie en cultuurhistorie zijn een vast onderdeel van de ruimtelijke ordening geworden, waardoor binnen projecten waarbij boven- en ondergrondse ruimtelijke ingrepen plaatsvinden een groeiende behoefte is ontstaan aan specialistische kennis en ondersteuning. Het streven van Aestimatica is om mensen en organisaties die archeologisch of cultuurhistorisch onderzoek willen of moeten laten uitvoeren, te helpen dit aspect van hun project zo goed en snel mogelijk af te ronden. Daarbij wordt gezorgd voor een goede prijs-kwaliteitverhouding.

Aestimatica voert haar projecten uit met een servicegerichte en persoonlijke aanpak en richt zich op een hoge kwaliteit en een verantwoorde werkwijze.

Behalve reguliere producten ten aanzien van erfgoed is Aestimatica gespecialiseerd in de archeologie en cultuurhistorie van Oost-Nederland en onderzoek van dierlijk en menselijk botmateriaal.

Aestimatica is gevestigd in Hengelo, Twente.

Aestimatica is an independent consultancy bureau for archaeology and cultural heritage.

Aestimatica is based in the city of Hengelo in the Netherlands.   Tel: +31 - 74 - 7504269

 

START

© Aestimatica 2013

Logo

 

Postbus 154

7550 AD  Hengelo (Ov.)

 

074 - 7504269

 

info ( at ) aestimatica.eu

START INFORMATIE LINKS DOWNLOAD
Aanleg van een opgravingsvlak
Veldtekening van een bodemprofiel

Aestimatica ist ein unabhängiges Beratungsunternehmen für Archäologie und Kulturerbe.

Aestimatica befindet sich in der Stadt Hengelo in den Niederlanden.   Tel: +31 - 74 - 7504269