AESTIMATICA

 

Archeologisch en Cultuurhistorisch  Adviesbureau

Aestimatica is een in Oost-Nederland gevestigd onafhankelijk archeologisch en cultuurhistorisch adviesbureau. Het verzorgt onderzoek, advies en ondersteuning.

Archeologie en cultuurhistorie zijn tegenwoordig een vast onderdeel van de ruimtelijke ordening. Daarbij is vaak behoefte aan specialistische kennis en ondersteuning. Aestimatica kan mensen en organisaties hierbij helpen.

 

Aestimatica is vooral gespecialiseerd in:

Aestimatica is an independent consultancy bureau for archaeology and cultural heritage.

Aestimatica is based in the city of Hengelo in the Netherlands.   Tel: +31 - 74 - 7504269

 

START

© Aestimatica 2013

Logo

 

 Postbus 154

 7550 AD  Hengelo (Ov.)

  074 - 7504269

 

 

 info @  aestimatica . eu

START INFORMATIE LINKS DOWNLOAD BESTELLEN
Aanleg van een opgravingsvlak
Veldtekening van een bodemprofiel

Aestimatica ist ein unabhängiges Beratungsunternehmen für Archäologie und Kulturerbe.

Aestimatica befindet sich in der Stadt Hengelo in den Niederlanden.   Tel: +31 - 74 - 7504269