AESTIMATICA

 

Archeologisch en Cultuurhistorisch  Adviesbureau

PRODUCTEN

 

Archeologie & Cultuurhistorie

 

· Advies

· Botonderzoek

· Bureauonderzoek

· Detachering

· Inhuur

· Inventarisatie

· Onderwijs

· Programma van Eisen

· Projectbegeleiding

· Quick scan

· Redactiewerk

· Second opinion

· Toetsing

· Voorlichting

 

Specialisaties

 

· Oost-Nederland

· Botonderzoek (dier en mens)

Aestimatica is an independent consultancy bureau for archaeology and cultural heritage.

Aestimatica is based in the city of Hengelo in the Netherlands.   Tel: +31 - 74 - 7504269

 

INFORMATIE

© Aestimatica 2013

START

Aestimatica werkt volgens de Ethische Code voor archeologen en conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, zoals deze wordt beheerd door de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB).

De medewerkers van Aestimatica zijn lid van het Biologisch-Archeologisch Platform (BAP).

KvK-nummer: 8162921.

Menselijke schedel met een sutura metopica
Oude wegwijzer naar een hunebed
START INFORMATIE LINKS DOWNLOAD

 

Postbus 154

7550 AD  Hengelo (Ov.)

 

074 - 7504269

 

info ( at ) aestimatica.eu

Aestimatica ist ein unabhängiges Beratungsunternehmen für Archäologie und Kulturerbe.

Aestimatica befindet sich in der Stadt Hengelo in den Niederlanden.   Tel: +31 - 74 - 7504269