AESTIMATICA

 

Archeologisch en Cultuurhistorisch  Adviesbureau

PRODUCTEN

 

Archeologie & Cultuurhistorie

 

· Advies

· Botonderzoek

· Museale werkzaamheden

· Bureauonderzoek

· Programma van Eisen

· Detachering en inhuur

· Projectbegeleiding

· Redactiewerk

· Second opinion en toetsing

· Voorlichting en onderwijs

 

Specialisaties

 

· Oost-Nederland

· Museumadvies

· Botonderzoek (mens)

Aestimatica is an independent consultancy bureau for archaeology and cultural heritage.

Aestimatica is based in the city of Hengelo in the Netherlands.   Tel: +31 - 74 - 7504269

 

INFORMATIE

© Aestimatica 2013

START

Aestimatica werkt volgens de Ethische Code voor archeologen en conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, zoals deze wordt beheerd door de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB).

De medewerkers van Aestimatica zijn geregistreerd in het actorregister en lid van het Biologisch-Archeologisch Platform (BAP).

KvK-nummer: 8162921.

Menselijke schedel met een sutura metopica
Oude wegwijzer naar een hunebed
START INFORMATIE LINKS DOWNLOAD BESTELLEN

Aestimatica ist ein unabhängiges Beratungsunternehmen für Archäologie und Kulturerbe.

Aestimatica befindet sich in der Stadt Hengelo in den Niederlanden.   Tel: +31 - 74 - 7504269

 

 Postbus 154

 7550 AD  Hengelo (Ov.)

  074 - 7504269

 

 

 info @  aestimatica . eu