AESTIMATICA

 

Archeologisch en Cultuurhistorisch  Adviesbureau

Aestimatica is an independent consultancy bureau for archaeology and cultural heritage.

Aestimatica is based in the city of Hengelo in the Netherlands.   Tel: +31 - 74 - 7504269

 

DOWNLOAD

© Aestimatica 2013

START
Download rapport

Zutphen-Stadhuis 1997, vondstnummer 862

 

Een zoöarcheologische quickscan met aanvullende opmerkingen

Klik op de afbeelding

van het rapport om de

download te starten.

Bouwinscriptie in een baksteen
Engelse troffels voor archeologen
START INFORMATIE LINKS DOWNLOAD BESTELLEN

Aestimatica ist ein unabhängiges Beratungsunternehmen für Archäologie und Kulturerbe.

Aestimatica befindet sich in der Stadt Hengelo in den Niederlanden.   Tel: +31 - 74 - 7504269

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Zutphen in het kader van het NWO-Odyssee onderzoeksproject “De Vorstelijke Palts van Zutphen”.

Het hier gerapporteerde deelonderzoek betreft botmateriaal dat waarschijnlijk afval van een keuken binnen dit belangrijke adellijke complex vertegenwoordigt en is gedateerd tussen 1125-1175 n.Chr.

 

 Postbus 154

 7550 AD  Hengelo (Ov.)

  074 - 7504269

 

 

 info @  aestimatica . eu